Príčiny vzniku psoriázy

Konkrétna príčina vzniku psoriázy zatiaľ nie je známa. Z hľadiska zaradenia sa jedná o autoimúnné ochorenie, čoho dôsledkom je rýchle množenie kožných buniek.

Vlastné biele krvinky, tzv. T lymfocyty migrujú do bazálných vrstiev kože, kde sa aktivujú z dôvodu dedičnosti alebo pôsobením faktorov vonkajšieho či vnútorného prostredia. Vytvoria sa tu kožné zápaly, čoho dôsledkom je, že kožné bunky sa množia, rýchlo rastú a nedokonalo rohovatejú. Zdravá kožná bunka vyzrie obvykle za cca 28 dní a následne sa objaví na povrchu kože, zatiaľ čo u psoriázy je to 7x rýchlejšie, teda za 4 dni.

Medzi ďalšie faktory podieľajúce sa na vzniku psoriázy patria napr. infekcia dýchacích ciest, poranenie, hormonálne vplyvy a rôzne vnútorné choroby. Samozrejme, choroby samé o sebe nemôžu psoriázu spôsobiť alebo vyliečiť. Okrem choroby sa významnou mierou na prejave psoriázy podieľajú aj niektoré vonkajšie podnety. Napr. stres, alkohol, spálenie na slnku, nízke teploty, suchý vzduch, poranenie kože a vystavenie chemikáliám.