Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi platnými Obchodnými podmienkami.

Vyplňte vzorový vzorový formulář Formulár je potrebné vyplniť a zaslať na emailovú adresu info@franklpharma.com a potom vytlačený a podpísaný priložiť k vrátenému tovaru spolu s faktúrou za dodaný tovar.